Psychoprofylaktická část

PSYCHOPROFYLAKTICKÁ PŘÍPRAVA ŽEN A PARTNERŮ K PORODU

U rodících žen, které projdou Psychoprofylaktickou přípravou se snižuje stresová zátěž při porodu, protože rodička je detailně informovaná o průběhu porodu, zná možné komplikace a je seznámena s připraveností týmu odborníků, kteří jí pomohou. Dalšími důležitými faktory je znalost prostředí porodnice, seznámení s personálem aj.. Na základě získaných informací si těhotná žena vytváří reálnou představu porodu, která v jeho okamžiku snižuje sekreci stresových katecholaminů, což příznivě ovlivňuje I. dobu porodní i celkovou dobu porodu a tím i subjektivní prožitek z porodu. Zároveň v ženě vytváří lepší sebehodnocení dané aktivní přípravou k porodu a za využití znalostí jeho dobré zvládnutí.

Náplň Psychoprofylaktické přípravy

Pro těhotné ženy jsou připraveny 4 semináře v jednom měsíci.

 1. Porod (jednotlivé fáze, řešení komplikací), otec u porodu – vše názorně vysvětleno na vlastním videozáznamu „Otec u porodu“ (oceněný 1.místem v kategorii Audiovizuální pořad na Jihlavských dnech výchovy ke zdraví 2002).
 2. Základy péče o novorozence v adaptačním období po porodu, techniky kojení.
 3. Prohlídka porodního sálu (podrobné seznámení se sálem a jeho vybavením), co s sebou do nemocnice.
 4. Životospráva v těhotenství a šestinedělí (krizová období a jak je překlenout, výživa, intimní život), „gravidita muže“, jak předejít zdravotním potížím. Předání pamětního listu.

DESATERO výhod přítomnosti partnera u porodu

 1. odstraňuje pocit osamělosti (po doprovodu rodička nezůstane sama a lépe snáší prostředí porodnice)
 2. je citovou a společenskou oporou rodičky
 3. umožňuje rodičce komunikovat s rodinou (např. přes telefon)
 4. masáží může snížit křížové bolesti, tak pomoci lépe snášet kontrakce a tím aktivně ovlivňovat průběh porodu – laické masáži se učí tatínkové na fyzické přípravě – těhotenském tělocviku (2. část přípravy)
 5. stará se o pohodu v I. době porodní – pití, chůze, podávání věcí, změna polohy rodičky, povzbuzování
 6. alarm v nebezpečí
 7. ochraňuje práva rodičky
 8. pomáhá a povzbuzuje rodičku v II. době porodní při tlačení
 9. společně s rodičkou prožívá radost z narození dítěte (otec je první, kdo jej spatří)
 10. výjimečnost dané chvíle (bereme-li v úvahu, že žena rodí v průměru 2x za život)

Podmínky pro přítomnost partnera u porodu

 1. doporučujeme účast partnera a rodičky zejména na první přednášce kurzu (účast není povinná)
 2. společné přání rodičky a partnera
 3. dobrý zdravotní stav partnera (nesmí být akutně nemocen infekčním onemocněním)

Příprava partnerů k porodu je součástí projektu Příprava ženy k porodu.
Splňujete-li výše uvedené podmínky a chcete být oporou ženě v těžším okamžiku, jakým je porod, stačí vyplnit následující přihlášku.

 >>>Přihláška<<<

Místo konání

Posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice HK (obvykle v 17 hod)

Mapa: ZDE (vchod určený k příchodu do posluchárny)

Souřadnice: 50°12’4.290″N, 15°49’37.119″E