HARMONOGRAM

PŘÍPRAVA K PORODU se skládá ze 3 částí:

1) Psychoprofylaktická část zahrnuje 4 přednášky

  • zářijový kurz – 4. 9., 10. 9., 17. 9., 25. 9.
  • říjnový kurz – 8. 10., 15. 10., 22. 10., 23. 10.
  • listopadový kurz – 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11.
 2) Základy péče o kojence obsahují 3 semináře
  • platí pro zářijový kurz – 17. 9., 18. 9., 19. 9.
  • platí pro říjnový a listopadový kurz – 19. 11., 20. 11., 21. 11.
 3) Těhotenské cvičení probíhá ve dvou časech: 15:55 a 16:45 a standardně nabízí 10 lekcí 
  • každý pátek odpoledne (tzn. 10 týdnů po 45 minutách).

Všechny přednášky a semináře začínají v 17:00 hodin a obvykle trvají 90 až 120 minut. Výjimku tvoří prohlídka porodního sálu (cca 45 minut), u které se čas určuje během úvodního setkání kurzu.

Změna termínů vyhrazena.