HARMONOGRAM

PŘÍPRAVA K PORODU se skládá ze 3 částí:

1) Psychoprofylaktická část zahrnuje 4 přednášky

  • zářijový kurz – 31. 8., 8. 9., 15. 9., 22. 9. 
  • říjnový kurz – 6. 10., 13. 10., 20. 10, 27. 10. 
 2) Základy péče o kojence obsahují 3 semináře
  • platí pro zářijový kurz – 15. 9., 16. 9., 17. 9.
  • platí pro říjnový a listopadový kurz – 18. 11., 19. 11., 23. 11.
 3) Těhotenské cvičení bude probíhat od 16:15 hod. a standardně nabízí 10 lekcí
  • každý pátek odpoledne (tzn. 10 týdnů po 45 minutách).

Všechny přednášky a semináře začínají v 17:00 hodin a obvykle trvají 90 až 120 minut. Výjimku tvoří prohlídka porodního sálu (cca 45 minut), u které se čas určuje během úvodního setkání kurzu.

Změna termínů vyhrazena.