HARMONOGRAM

PŘÍPRAVA K PORODU se skládá ze 3 částí:

1) Psychoprofylaktická část zahrnuje 4 přednášky

  • červnový kurz – 3. 6., 5. 6., 18. 6., 25. 6.
  • zářijový kurz – 4. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9.
 2) Základy péče o kojence obsahují 3 semináře
  • platí pro květnový a červnový kurz – 18. 6., 19. 6., 20. 6.
  • platí pro zářijový kurz – 17. 9., 18. 9., 19. 9.
 3) Těhotenské cvičení probíhá ve dvou časech: 15:55 a 16:45 a standardně nabízí 10 lekcí 
  • každý pátek odpoledne (tzn. 10 týdnů po 45 minutách).

Všechny přednášky a semináře začínají v 17:00 hodin a obvykle trvají 90 až 120 minut. Výjimku tvoří prohlídka porodního sálu (cca 45 minut), u které se čas určuje během úvodního setkání kurzu.

Změna termínů vyhrazena.