HARMONOGRAM

PŘÍPRAVA K PORODU se skládá ze 3 částí:

1) Psychoprofylaktická část zahrnuje 4 přednášky

  • zářijový kurz – 31. 8., 8. 9., 15. 9., 23. 9. 
 2) Základy péče o kojence obsahují 3 semináře
  • platí pro zářijový kurz – 15. 9., 16. 9., 17. 9.
 3) Těhotenské cvičení bude probíhat  od 16:00 hod. standardně nabízí 10 lekcí
  • každý pátek odpoledne (tzn. 10 týdnů po 45 minutách).

Všechny přednášky a semináře začínají v 17:00 hodin a obvykle trvají 90 až 120 minut. Výjimku tvoří prohlídka porodního sálu (cca 45 minut), u které se čas určuje během úvodního setkání kurzu.

Změna termínů vyhrazena.