DESATERO „Přípravy“

 Desatero výhod Přípravy k porodu aneb proč právě „u nás“

1. Tradice a dlouhodobá zkušenost, za léta propracovaný systém (nejdéle probíhající komplexní příprava budoucích maminek a tatínků v České republice). Dokladem jsou činnosti jiných subjektů, kteří začali tuto činnost provozovat a vypracovaný systém s náplní okopírovaly.

2. Krédem Přípravy je nejen příprava budoucích maminek a tatínků k porodu a k péči o miminko, ale zároveň cílenými informacemi napomoci ke zpevnění partnerského vztahu.

3. Spolupráce s Porodnickou a gynekologickou a Dětskou klinikou ve Fakultní nemocnici (přednášky přímo na klinice, návštěva porodního sálu).

4. Na Přípravě přednášejí zkušení specialisté v jednotlivých oborech s dlouhodobou praxí, se kterými se u nebo po porodu můžete ve FN setkat (gynekolog, pediatr, dětská sestra, porodní asistentka, fyziolog).

5. Natočené vlastní filmy („Otec u porodu I a II– reálné vlastní videozáznamy kompletního porodu od přípravy rodičky až po ošetření matky a dítěte, Masáž kojence)

6. Komplexnost: Nabízíme kompletní profesionální Přípravu, jejíž snahou je podchytit všechny významné oblasti, které mohou ovlivnit jak těhotenství, průběh porodu a období po něm (psychika, fyzická stránka, znalosti péče o miminko) a které povedou ke zpevnění partnerského vztahu.

7. Účast budoucích tatínků zdarma.

8. Pamětní list.

9. Na porodním sále ve FN v HK neplatí partner poplatek u porodu.

10. Výhodná cena kurzovného vzhledem k rozsahu Přípravy (část je sponzorována).

Určeno

Pro ženy a muže především z východočeského regionu. Zúčastnit se mohou i ženy z jiných míst České republiky.

Doporučené období pro účast k Přípravě

Nejefektivnější je ve 4. až 6. měsíci těhotenství. Svůj smysl má „Příprava“ i v pozdějších obdobích těhotenství.

Místo konání Přípravy

Fakultní nemocnice v Hradci Králové, posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky.

Zahájení Přípravy

Viz datum v přihlášce. Termíny kurzů na další měsíce jsou vždy vypisovány po začátku aktuálně vypsaného kurzu.

>>>Přihláška<<<