HARMONOGRAM

 

PŘÍPRAVA K PORODU se skládá ze 3 částí:

1) Psychoprofylaktická část zahrnuje 4 přednášky
(lednový kurz – 8. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1.; únorový kurz - 5. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2.).

2) Základy péče o kojence obsahují 3 semináře
(15. 2., 20. 2., 21. 2.) – platí pro lednový i únorový kurz.

3) Těhotenské cvičení probíhá každý pátek odpoledne (ve dvou časech: 15:55 a 16:45) a standardně nabízí 10 lekcí
(tzn. 10 týdnů po 45 minutách).

 

Změna termínů vyhrazena.