HARMONOGRAM

 

PŘÍPRAVA K PORODU se skládá ze 3 částí:

1) Psychoprofylaktická část zahrnuje 4 přednášky

  • říjnový kurz - 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10.
  • listopadový kurz – 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. 
 2) Základy péče o kojence obsahují 3 semináře
  • platí pro říjnový a listopadový kurz – 20. 11., 21. 11., 22. 11. 
 3) Těhotenské cvičení probíhá ve dvou časech: 15:55 a 16:45 a standardně nabízí 10 lekcí 
  • každý pátek odpoledne (tzn. 10 týdnů po 45 minutách).

 

Všechny přednášky a semináře začínají v 17:00 hodin a obvykle trvají 90 až 120 minut. Výjimku tvoří prohlídka porodního sálu (cca 45 minut), u které se čas určuje během úvodního setkání kurzu.

 

Změna termínů vyhrazena.